Radža joga

Radža reiškia „karališkas". Ši jogos pakraipa pagrindinį dėmesį skiria meditacijai ir kontempliacijai. Daugelis Radža jogą praktikuojančių žmonių, nors ir ne visi, gyvena kontempliatyvų gyvenimą dvasinėse bendruomenėse ar religiniuose ordinuose. Radža joga remiasi aštuoniomis jogos pakopomis, apibūdintomis Joga Sūtroje.