Joga sveikatai
 → Jogos pratimų kompleksas
Šių pratimų apraрymas (kaip daryti)

40. Kvepavimas pro šnerves pamainomis

Atlikite pratimą 7 kartus su kiekviena šnerve.

Užsimerkite, neįtempkite rankų, kvepuokite ramiai ir giliai. Kartokite pratimą bet kada, kai norėsite nusiraminti ir atsipalaiduoti.

Pratimas nuramina, atnešdamas taikos jausmą. Valo kvepavimo takus, nuima galvos skausmą.
1 joga Padėkite dešinę ranką ir pirštus kaip parodyta.  

2 joga Uždarykite dešinę šnervę dideliu pirštu ir lėtai, tyliai įkvėpkite pro kairę šnervę, skaičiuodami iki 8.  

3 joga Uždarykite abi šnerves ir sulaikykite kvėpavimą. Skaičiuokite iki 8.  

4 joga Atverkite dešinę šnervę (vis dar laikydami kairę) ir skaičiuodami iki 8, iškvėpkite pro dešinę šnervę.  
412221323a23b8363251561617373940


Joga sveikatai