25 būdai pagerinti gyvenimą

Šioje mokslo ir technologijos eroje galime būti kūrybingi bei produktyvūs ir kartu neprarasti žmogiškumo, kuris yra mums įgimtas. Vien materialinės vertybės ir komfortas nesuteiks jums geros savijautos. Galite turėti gerą lovą, bet neužmigti dėl nemigos ar nerimo! Turite  suprasti save ir savo prioritetus. Proto aiškumas labai palengvina viską. Jei suprasite svarbiausias emocijas, tokias kaip meilė, bendravimą su aplinkiniais, jei pažinsite savo ego ir tai, ką jums sako jūsų protas ar intelektas, jei stebėsite save, tai suteiks jums kelias gyvybiškai svarbias poilsio akimirkas. Taigi, svarbiausia stebėti savo gyvenimą ir tai, kaip pagerinti gyvenimo kokybę. Vien jau šis ketinimas padės jums susidaryti geresnę nuomonę apie save. Pirmiausia, išsiaiškinkite, ar esate sveiki.

Sveikata tai...

kūnas be ligų,

nevirpantis kvėpavimas,

protas be streso,

nesuvaržytas intelektas,

atmintis be įkyrių minčių,

visaapimantis ego,

dvasia, nepatirianti sielvarto.

Ar kada nors pagalvojote, koks jūsų gyvenimo tikslas? Kokia gyvenimo prasmė? Kas gi tas gyvenimas?

Šie klausimai labai, labai vertingi. Kai šie klausimai kyla jūsų prote, tik tada prasideda tikrasis gyvenimas! Bet kai imate galvoti apie šiuos klausimus, neskubėkite gauti atsakymą. Tie, kurie žino, jums jo nepasakys, o tie, kurie pasakys, nežino! Galite užsikimšti ausis, ir eiti šalin! Šie klausimai – tai įrankiai, kuriais galite kastis giliau ir atrasti atsakymus savo viduje. Kai šie klausimai atsiranda jūsų gyvenime, pradedate „gyventi“, o ne tiesiog egzistuoti. Kad suprastumėte, dėl ko esate šioje planetoje, išsiaiškinkite dėl ko nesate čia!

Jūs čia ne tam, kad liūdėtumėte.

Jūs čia ne tam, kad kaltintumėte.

Jūs čia ne tam, kad jaustumėtės apgailėtini.

Jūs čia ne tam, kad nerimautumėte.

Jūs čia ne tam, kad puikuotumėtės.

Jūs čia ne tam, kad pasiduotumėte stresui.

Jūs čia ne tam, kad susierzintumėte ir suerzintumėte kitus.

Šį sąrašą galima tęsti.

Gyvendami kamuojamės,  kad žinotume daugiau. Jūs stengiatės kuo geriau, kiek leidžia jūsų lygis, suprasti savo jausmus ir emocijas, ir vis labiau ir labiau susipainiojate. Štai kas nutiko šiandienos psichologijai. Ji stengiasi paaiškinti, kodėl jūs jaučiatės taip, kaip jaučiatės. Šis „kodėl“ kyla visada, kai jūs nelaimingi. Klausiate: „kodėl ši problema teko man, o ne kam nors kitam?“ Niekas niekada neklausė: „kodėl aš toks laimingas?“ Norite suprasti „kodėl man negera“, arba „kodėl  pykstu“, arba „kodėl tai nevyksta“. Kuo labiau stengiatės suprasti ir kuo labiau gilinatės, jaučiatės suprantą mažiau ir mažiau. Paslaptis gilėja, bet atsiranda iliuzija lyg „aš žinau“. Tačiau tik trumpam. Mes patys nežinome, bet stengiamės paaiškinti kitiems! Liaukitės aiškinę; jūsų paaiškinimai tik priverda košės ir dar labiau supainioja kitus žmones. Nežinote, kas vyksta jūsų prote. Protas lyg karuselė – tai minia. Tiesiog būkite paprastoje ir nekaltoje „aš nežinau“ būsenoje. Šis gyvenimas yra paslaptis – graži – išgyvenkite ją.

Visiškai išgyventi gyvenimo paslaptį – tai džiaugsmas.

Tapti paslaptimi – dieviška.

Jūs esate paslaptis!

Kai matote gyvenimą šiame kontekste, protas tampa aiškus, ir jūsų gyvenimas pagerėja.

1. APŽVELKITE SAVO GYVENIMO KONTEKSTĄ

Pažvelkite į savo gyvenimą laiko šviesoje. Praėjo milijonai metų, ir milijonai ateis. Kas tas jūsų gyvenimas? 60, 70 ar 100 metų? Gyvenimo trukmė nesvarbi. Tai netgi ne lašas vandenyne. Erdvės požiūriu jūs tiesiog neegzistuojate! To supratimas ištirpdo ego. Ego yra jūsų realybės neišmanymas, jūsų būties neišmanymas. Taigi, kad žinotumėte tai, ar reikia daryti dar ką nors? Tiesiog atsimerkite: „Kas aš? Kaip atsidūriau šioje planetoje? Kiek laiko man skirta gyventi?“ Prote prabus supratimas ir jūs liausitės nerimavę dėl tokių smulkmenų kaip „šis žmogus man pasakė tai, tas žmogus mane paliko, tam žmogui atsitiko tas, o aš paskysiu tai...“ Visi nereikšmingi dalykai tiesiog pasitrauks ir jūs galėsite išgyventi kiekvieną gyvenimo akimirką.

Jūsų gyvenimas sukasi apie jūsų kontekstą. Gyvenime turėtumėte būti laimingi. Visi kiti reikalai susiję su pakilimais ir nuosmukiais, tai labai natūralu. Jei yra kūnas, į jį įsimes peršalimas, kosulys, karščiavimas ar dar kas nors, ir jis išnyks. Bet sugebėkite įžvelgti, kad laimė visada įsišaknijusi jumyse. Tai vadinama purashaartha. Mūsų meilė ir tikėjimas turi turėti gilias šaknis, tada visa kita juda savaime. Kiek daug gyvenime įvykių! Ar visada gebate išlaikyti pusiausvyrą? Ne viskas pasaulyje saldu. Jei jumyse slypi tikėjimas, kaip lukšte - grūdas, jūs žengsite į priekį.

Nuspręskite: „Kad ir kas įvyktų, būsiu čia. Būsiu tvirtas. Dievas mane saugo. Kad ir kas nutiktų, nepasiduosiu. Dievas visada  ištiesęs man savo ranką.“ Bet kokioje situacijoje išlaikykite ramų protą. Viskuo kitu bus pasirūpinta. Turite žengti bent vieną žingsnį į priekį, t.y. išlaikyti ramybę ir pusiausvyrą. „O! Nieko neįvyko. Man niekas nepavyko.“ Jei tokioje situacijoje sugebate juoktis, tada supraskite, kad jus saugo! Pasaulis kupinas meilės. Meilė yra kiekvieno viduje. Turite įžvelgti tai savo protu.

Po kelerių metų jūsų galva bus po žeme, nekraukite žemių į savo galvą, kol jūs dar gyvi. Jei apžvelgsite savo gyvenimo kontekstą, jūsų gyvenimo kokybė pagerės.

2. SUVOKITE GYVENIMO NEPASTOVUMĄ

Įžvelkite gyvenimo nepastovumą. Tokia yra tiesa. Atsigręžkite atgal ir pamatysite, kad viskas, ką darėte yra lyg sapnas. Viskas praėjo, viskas baigėsi. Rytojus praeis. Kartais gnybteli nemalonus pojūtis. Tai padeda suprasti, kas yra malonu. Sakykime, gyvenime niekada nepatyrėte nemalonių akimirkų, tada niekada nepatirtumėte ir malonių. Jūsų gyvenimas sustingtų visiškame nuoboduly, ir jūs taptumėte lyg akmuo. Taigi, kad išliktumėte gyvi, gamta kartais jums gnybteli. Tai padaro gyvenimą gyvesnį. Priimkite tai.

Gyvenime jums nereikia bijoti. Jus visada remia. Taigi, kiekvienas gnybtelėjimas, kurį patiriate gyvenime, yra tik į gera, kad jūsų gyvenimas taptų gyvesnis ir džiaugsmingesnis. Dieną ir naktį jūs taip sunkiai dirbate. Visą savaitę praleidžiate dirbdami, grįžtate namo pavargę, valgote ir einate miegoti. Kitą dieną vėl tas pats. O savaitgaliai tapo kita rutina.

Jei esate prabudę, matote aplink tiek kvailumo. Tiesiog stebėkite keturis ar penkis žmones, susirinkusius paliežuvauti. Liežuvaujant galima akimirksniu pakeisti pokalbio temą. Tokia jau ta minia. Jei dešimt žmonių kalbasi apie orą, o jūs pradedate kalbėti apie akcijų biržą, visi tuoj pat pradės kalbėti apie akcijų biržą, nesvarbu, ar ką nors apie ją išmano, ar ne. Tai labai smagu.

Suvokdami, kad gyvenimo prigimtis nepastovi, atrasite, kad jumyse yra kažkas, kas nepasikeitė. Tai atskaitos taškas, kuris jums leidžia suprasti, kad viskas keičiasi. Tas atskaitos taškas yra gyvenimo šaltinis. Tai išmintis. Išmintis pagerina jūsų gyvenimą.

3. TEGU JŪSŲ ŠYPSENA BŪNA PIGESNĖ

Tyrimas, atliktas Anglijoje, parodė, kad kūdikis šypsosi 400 kartų per dieną, paauglys – 17, o suaugęs žmogus visai nesišypso! To, kuriam labiau sekasi, veidas visiškai sustingęs. Ar šiurkštumas yra sėkmės požymis? Ar stresas yra klestėjimo, augimo ir orumo požymis?

Turėtumėte šypsotis dažniau. Kas dieną, kas rytą pažvelkite į veidrodį ir padovanokite plačią šypseną pačiam sau. Ar žinote, kas nutinka, kai šypsotės? Visi veido raumenys atsipalaiduoja. Jūsų smegenų nervai ilsisi, jūs įgaunate pasitikėjimo, drąsos ir energijos žengti gyvenimo keliu.

Žinote, jūsų šypsena tokia trapi! Pakanka vieno telefono skambučio, kad ji išnyktų! Bet kuo gi tokie svarbūs jūsų jausmai? Suriškite juos ir įmeskite į vandenyną! Kai atsisakysite savo „jausmų“, galėsite būti laimingi. Pagalvokite, kodėl nusimenate. Todėl, kad kažkas jums pasakė kažkokią kvailystę. O kodėl jie pasakė kvailystę? Nes jiems tiesiog reikėjo išmesti susikaupusias šiukšles, o jūs buvote čia pat, pasiruošę jas sugauti! O kai tik jas sugaunate, jūs taip aistringai jų laikotės! Nagi! Pabuskite! Niekam neleiskite pagrobti jūsų šypsenos!

Paprastai dosniai dalinate savo pyktį, o šypsotės retai, lyg šypsena būtų brangi. Neišmanančiam pyktis pigesnis, o šypsena brangi. Žinančiam šypsena nemokama kaip saulė, kaip vanduo, o pyktis be galo brangus, lyg deimantas. Tegu jūsų šypsena būna pigesnė, o pyktis brangus! Jūs esate čia dėl svarbesnės priežasties. Tiesiog prisiminkite tai. Priimkite iššūkį: „Kad ir kas būtų, šiandien aš šypsosiuos ir būsiu laimingas!“ Šypsokitės dažniau.

4. BŪKITE KUPINI ENTUZIAZMO IR GIRKITE KITUS

Entuziazmas yra gyvenimo prigimtis. Mes dažnai linkę atvėsinti kitų entuziazmą. Pakeiskite šį polinkį. Išnaudokite kiekvieną progą pagirti kitus ir paskatinti jų entuziazmą. Jei gesinate kitų entuziazmą, tas pats gali nutikti ir jums. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Prisiminkite, kokie kupini entuziazmo ir džiaugsmo buvote, kai lankėte pradinę mokyklą. Žmogus be entuziazmo lyg lavonas. Bet, kai bręstate, entuziazmo kreivė leidžiasi. Kai entuziazmas senka, mes liaujamės bendravę.

Kokį norėtumėte matyti save? Laimingą ir trykštantį entuziazmu, ar niūrų ir sunkiai patenkinamą? Dažnai norite, kad jums įtiktų, meilikautų, įkalbinėtų. Todėl nutaisote nelaimingą veidą ir vaidinate sunkiai patenkinamą. Jei žmogus visą laiką turi raminti dešimt žmonių ir jiems meilikauti, tai labai vargina. Žmonės, kurie nuolat nutaiso ištįsusį veidą tikėdamiesi, kad kiti juos įkalbinės ir ramins, tiesiog nubaido kitus. Taip dažnai daro įsimylėjėliai. Jie išeikvoja daugybę energijos įtikinėjimams, o tai mažina džiaugsmą ir trukdo švęsti šią akimirką.

Jei jaučiatės nusiminę, nuraminkite ir pamaloninkite save. Jūsų troškimas, kad jus ramintų kas nors kitas – atbukimo požymis. Jei norite dėmesio, gaunate tik įtampą. Neįmanoma pasiekti Dieviškos Meilės nutaisius nepatenkintą veidą. Tapkite žmogumi, kurio entuziazmas niekada neišsenka.

5. TEGU MEDITACIJA TAMPA JŪSŲ GYVENIMO DALIMI

Kilnius gyvenimo tikslus galima suvokti tik skiriant kelias minutes meditacijai ir savistabai.

Kas yra meditacija?

Protas be susijaudinimo – tai  meditacija.

Protas dabartiniame momente – tai meditacija.

Protas be dvejonių ir lūkesčių – tai meditacija.

Protas, kuris sugrįžo namo, į šaltinį – tai meditacija.

Protas, kuris „nebėra protas“, yra meditacija.

Kuo giliau mokate ilsėtis, tuo aktyviau galėsite veikti. Nors gilus poilsis ir dinamiška veikla yra priešingos vertybės, jos viena kitą papildo. Prieš kūnui jus paliekant, išmokite palikti viską. Tai yra laisvė. Ko jūs ieškote? Ar ieškote kažkokio didelio džiaugsmo? JŪS ESATE DŽIAUGSMAS!

Pasakysiu jums pavyzdį. Ar matėte, kaip šunys graužia kaulus? Ar žinote, kodėl jie graužia kaulus? Graužiant jų burnoje atsiranda žaizdelės. Ištrykšta šuns kraujas, ir šuo galvoja, kad kaulas labai skanus! Vargšas šuo visą laiką graužia kaulą ir negauna iš jo jokios naudos! Visas džiaugsmas, kurį patiriate gyvenime, kyla iš jūsų pačių gelmės, kai jūs paleidžiate viską, ko laikotės įsikibę, ir nurimstate centruoti toje erdvėje. Tai vadinama meditacija. Iš tikrųjų meditacija nėra veiksmas; tai nieko neveikimo menas! Meditacija – gilesnis poilsis nei giliausias miegas, nes medituodami jūs peržengiate visus troškimus.

Medituoti – tai atsisakyti praeities pykčių ir ateities planų. Medituoti – tai priimti šią akimirką, kiekvieną akimirką išgyventi giliai. Šis suvokimas ir kelios dienos nuolatinio meditavimo gali pakeisti jūsų gyvenimo kokybę.

Geriausia palyginti tris sąmonės būsenas – būdravimą, miegą ir sapnus – su gamta. Gamta miega, pabunda ir sapnuoja! Tai vyksta didingu būties mastu, ir tai vyksta kitu mastu žmogaus kūne. Būdravimas ir miegas – kaip saulėtekis ir naktis. Sapnas yra lyg prieblanda tarp jų.

O meditacija yra lyg skrydis į visatą, kur nėra nei saulėlydžio, nei saulėtekio, nieko! Esu įsitikinęs, kad giliai viduje kiekvienas iš jūsų jaučiate, jog nepaaugote, t.y. nepasikeitėte, nepasenote. Tai rodo, kad siela jumyse, gelmė jumyse, dvasia jumyse nesikeičia, nesensta. Kūnas sensta, bet kažkas jumyse nesensta. Ryšys su tuo kažkuo, kas nesensta, suteikia gyvenimui grožio. Tai meditacija.

6. NUKELIAUKITE Į PAČIĄ GRAŽIAUSIĄ VIETĄ

Jūsų gyvenimas gali pagerėti tik jei jūsų protas yra budrus ir blaivus. Tam jūs turite įprasti klausytis. Dauguma mūsų nėra geri klausytojai. Kai ko nors klausotės, pirmas kalbėtojo sakinys pradeda dialogą jūsų viduje. Jūs nuolat pritariate kalbėtojui, arba jam nepritariate. Ar kada nors susimąstėte, ar galite klausytis be jokių minčių ar išankstinių nusiteikimų? Kad išsiugdytumėte įprotį klausytis, turite „nuvykti“ į vietą, kur viskas gražu!

Kur yra ši vieta? Ši pati gražiausia vieta yra jumyse! Kai atvyksite į šią vietą, visos vietos bus gražios. Tada, kad ir kur eitumėte, nešite grožį.

Labai svarbu įgyti žinių apie mūsų kvėpavimą. Mūsų kvėpavimas gali daug ko mus išmokyti: kiekvieną proto ritmą atitinka kvėpavimo ritmas, kiekvieną kvėpavimo ritmą atitinka kokia nors emocija. Taigi, kai negalite suvaldyti proto tiesiogiai, galite suvaldyti jį per kvėpavimą. Nei mokykloje, nei namuose niekas nemoko jūsų, ką daryti, kai esate nusiminęs, supykęs ar pasinėręs į depresiją. Atėję į šią planetą mes pirmiausia giliai įkvėpėme ir pradėjome verkti. O paskutinis mūsų veiksmas bus iškvėpimas: iškvėpsime ir pravirkdysime kitus! Tuo tarpu visas mūsų gyvenimas – tai įkvėpimai ir iškvėpimai, bet mes tiek nedaug tesužinojome apie savo kvėpavimą! Nėra kvėpavimo, nėra gyvenimo... pažinęs kvėpavimą, pažinsi gyvenimą!

Turime sužinoti šį tą apie savo kvėpavimą. Turime sužinoti šį tą apie visus mūsų būties lygmenis: kūną, kvėpavimą, protą, intelektą, atmintį, ego ir tikrąjį aš. Štai ką aš vadinu gyvenimo menu: įgijimą žinių apie save, apie septynis mūsų gyvenimo sluoksnius. Tai leidžia jums būti dabartiniame momente, padeda išsaugoti įgimtą nekaltumą ir visur bei su visais jaustis kaip namuose. Siūlau kasmet skirti sau vieną savaitę atostogų, taip kaip savo automobilį atiduodate į autoservisą. Tuo metu susiliekite su gamta, prabuskite su saulėtekiu, pasimankštinkite, valgykite tinkamą maistą, tik tiek maisto, kiek būtina. Šiek tiek mankštos, jogos ir kvėpavimo pratimų, kelios minutės dainavimo, o tada – kelios tylos akimirkos, besidžiaugiant kūrinija.

Užsisakykite kelionę į šią pačią gražiausią visatoje vietą. Tada pastebėsite, kad kiekviena diena – tai atostogos ir šventė!

7. BENDRAUKITE EFEKTYVIAI

Mokėjimas  efektyviai bendrauti su visais yra įgūdis, kurį verta turėti. Didžiąją laiko dalį jūs jaučiatės atsidūrę ne savo vietoje. Kad bendravimas būtų sėkmingas, svarbiausia neturėti išankstinių nusistatymų.

Jei susiduriate su kažkuo, kas žino daugiau nei jūs, būkite kaip vaikas, atverkite akis ir ausis, kad ko nors išmoktumėte. Jei susiduriate su kažkuo, kas žino mažiau negu jūs, būkite kuklūs ir stenkitės padėti jiems tapti tokiais kaip jūs, ar net jus pralenkti. Su vaikais žaiskite taip, kaip žaidėte, kai patys buvote vaikai. Su pagyvenusiais žmonėmis kalbėkitės prisimindami, kad ir patys vieną dieną būsite tokie. Bendraukite su savo bendraamžiu lyg būtumėte geriausias jo ar jos draugas.

Šis pasaulis įvairesnis nei galite įsivaizduoti, ir visada yra kuo dalintis, ko mokytis ir mokyti. Kai esate centruotas, tampate galingu komunikatoriumi. O kai pagerėja bendravimas, pagerėja ir gyvenimas.

8. SKIRKITE LAIKO SAU

Jei visą dieną esate užsiėmę tik informacijos rinkimu, tai neskiriate sau laiko apmąstymams. Kelios ramybės akimirkos yra kūrybingumo šaltinis.

Dieną prisėskite kelioms minutėms, užmerktomis akimis įlįskite į savo širdies olą ir nuspirkite pasaulį šalin lyg kamuolį. Bet likusiu dienos metu būkite 100% susitelkę į savo darbą. Galiausiai išmoksite būti ir prisirišę ir nešališki. Tai gyvenimo įgūdis, gyvenimo menas.

Išsižadėjimas vėl pripildo jus energijos. Vien pastangų neužtenka, kad atsirastų kūrybingumas. Yra gražus pasakojimas apie Chhatrapati Shivaji. Kartą Shivaji taip atsibodo valdyti savo karalystę, kad jis nuėjo pas savo guru Samarth Ramdas ir pasakė, kad jam jau viskas įgriso iki gyvo kaulo ir jis nori visko atsisakyti. Ramdas pasakė, kad jis gali visko atsisakyti. Shivaji vien nuo tos minties užplūdo laimė ir atsipalaidavimas. Tada Ramdas jam pasakė: „Dabar aš – karalius, o tu – mano tarnas. Ar padarysi viską, ko bepaprašyčiau?“ Shivaji atsakė: „Dėl tavęs aš pasiruošęs padaryti bet ką.“ Ramdas tarė: „Labai gerai. Ar dėl manęs valdysi šią šalį?“ Shivaji atsakė: „Taip, dėl tavęs aš valdysiu šią šalį!“ Visiškas išsižadėjimas atnešė jam užsidegimą ir entuziazmą.

Kūrybingumas prabunda tik tada, kai esate atsipalaidavę. Turite išsižadėti viso darbo, kurį nudirbote per dieną, tik tada naktį galite ilsėtis.

Nors dažnai žmonių kūrybingumą atskleidžia skausmas, vargai ir nusivylimas, tai nėra vienintelės priežastys, dėl kurių žmogus tampa kūrybingu. Pasaulyje milijonai žmonių grumiasi ir yra nusivylę, bet nėra kūrybingi. Taigi, skirdami šiek tiek laiko sau, pagerinsite savo gyvenimo kokybę.

9. PEGERINKITE PASAULĮ APLINK JUS

Kad upė galėtų tekėti, jai reikia dviejų krantų. Paprastą upę nuo potvynio skiria tai, kad upėje vandens tėkmė yra reguliuojama. Per potvynį vanduo neturi krypties. Panašiai ir mūsų gyvenimo energijai reikia krypties, kad ji galėtų tekėti. Jei nesuteiksite krypties, tai bus tiesiog sumaištis. Šiandien dauguma žmonių jaučiasi susipainioję, nes gyvenimas neturi krypties. Kai jūs laimingi, jumyse tiek daug gyvenimo energijos, bet kai ta gyvenimo energija nežino, kur tekėti, kaip tekėti, ji užstringa. Kai ji užsistovi, ji pūva. Kad gyvenimo energija galėtų judėti kokia nors kryptimi, būtinas įsipareigojimas.

Gyvenimas kupinas įsipareigojimų. Pažvelkite į kiekvieną gyvenimo smulkmeną, ar į didelius dalykus – visi jie susiję su kažkokiais įsipareigojimais. Studentas, įstodamas į mokyklą ar koledžą, įsipareigoja. Nereikia nė sakyti, kad šeimą palaiko įsipareigojimas: motina yra įsipareigojusi vaikui, vaikas įsipareigojęs tėvams, vyras įsipareigojęs žmonai, o žmona – vyrui. Kuo didesnį įsipareigojimą prisiimate, tuo daugiau energijos/jėgų gaunate, kad įvykdytumėte įsipareigojimą. Kuo didesnis įsipareigojimas, tuo lengviau. Kuo mažesnis įsipareigojimas, tuo labiau jis dusina. Maži įsipareigojimai jus dusina, nes turite daugiau sugebėjimų, bet įstringate ankštoje skylėje.

Kai turite atlikti dešimt darbų, ir vienas nepasiseka, jūs galite toliau dirbti visus dešimt. Tai, kas nepasisekė, susitvarkys savaime! Bet jei imatės tik vieno dalyko, ir jums nepasiseka, jus tai prislegia. Paprastai galvojame, kad pirma reikia sukaupti išteklius, o paskui įsipareigoti. Kuo didesnį įsipareigojimą prisiimate, tuo didesni ištekliai jus pasiekia savaime. Tai, kam įsipareigojate, suteikia jums jėgų. Jei esate įsipareigojęs šeimai, šeima jus remia; jei esate įsipareigojęs visuomenei, džiaugiatės visuomenės parama.

Įsipareigojimas  ilgainiui visada atneša pasitenkinimą. Įsipareigokite padaryti šį pasaulį geresne vieta.

10. PUOSELĖKITE SAVO EMOCIJAS

Žmogus be jausmų yra lyg medis be syvų. Kad žmonės norėtų būti su jumis, turite padaryti savo gyvenimą įdomų. Tai įvyks, jei ugdysite save muzika, malda ir tarnavimu.

Išplėsti savo sąmonę nuo individualios iki universalios galima kitų skausmus ir džiaugsmus išgyvenant kaip savo. Kai jūs augate, ir jūsų sąmonė turėtų augti. Kai su laiku didėja jūsų žinios, depresija tampa neįmanoma. Norint įveikti asmeninę kančią, reikia išgyventi visuotinę kančią! Norint, kad asmeninis džiaugsmas didėtų, reikia būti visuotinio džiaugsmo dalimi. Užuot galvoję „o kaip gi aš?“, „ką galiu gauti iš šio pasaulio?“, galvokite: „ką galiu duoti šiam pasauliui?“

Tyla gydo ir jaunina. Tyla suteikia jums gylio ir stabilumo, atneša kūrybingumą. Tarnavimas atneša dinamiškų širdies išgyvenimų. Jis sukuria priklausymo pojūtį. Tarnavimo trūkumas gali baigtis depresija. Skausmas neišvengiamas. Kančią renkamės patys. Skausmas yra fizinis. Kančia kyla prote. Jei jūs nejautrūs kitų skausmui, jūs ne žmonės. Štai kodėl reikia tarnauti. Tik tarnavimas gali atnešti pasitenkinimą gyvenime, tačiau tarnavimas be tylos jus vargina. Tarnavimas be dvasingumo yra paviršutiniškas, sunku jį tęsti ilgai. Kuo gilesnė tyla, tuo aktyvesni išoriniai veiksmai. Abu šie dalykai gyvenime esminiai.

Kai seva kam nors atnešate palengvėjimą ar laisvę, jus pasiekia geros vibracijos ir palaiminimai. Seva atneša naudą, buvimas naudingu leidžia jums giliai pasinerti į meditaciją, meditacija sugrąžina jūsų šypseną. Kai iš širdies dainuojate ir meldžiatės, jūsų jausmai atsigauna, ir jūs tampate gyvybingais.

11. PLANUOKITE ILGALAIKIUS IR TRUMPALAIKIUS TIKSLUS

Mūsų protas visą laiką svyruoja tarp praeities ir ateities. Arba pyksta ir liūdi dėl praeities, arba nerimauja dėl ateities. Kad ir ką padarytumėte, kai protas tokios būsenos, paskui gailitės. Štai kaip jus įtraukia tas pats senas ratas. Ar tai reiškia, kad nereikia planuoti ateities? Ne! Susiplanuokite trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus. Tada ir tik tada gyvenimas įgauna vagą, tėkmės kryptį. Teisingai suplanuoti pavyksta, kai protas yra dabartiniame momente. Planuokite ne tik tikslus, bet ir priemones, būdus jiems pasiekti. Kur norėtumėte būti po trejų metų? Po 20 metų? Po 40 metų? Nesikarščiuokite dėl rezultato. Įdėkite 100%. Jei karščiuositės dėl rezultatų, tai atneš nusivylimą.

Nereikia surašyti visų dalykų, kuriuos norite pasiekti. Pasirinkite kelis, kurie tikrai svarbūs. Kartą mokytojas į pamoką atsinešė stiklainį ir maišelį, kuriame buvo keli didesni akmenys, šiek tiek mažesnių ir šiek tiek smėlio. Jis paprašė mokinių sudėti visą maišelio turinį į stiklainį. Kai kurie mokiniai pirmiausia supylė smėlį, paskui mažesnius akmenukus, bet didesniems akmenims jau nebebuvo vietos. Tada mokytojas paaiškino, kad, jei jie pirmiausia būtų sudėję didesnius akmenis, tada mažesnius, aplink juos dar būtų likę vietos maišelyje buvusiam smėliui. Šis pavyzdys mus moko, kaip svarbu mokėti susidėlioti prioritetus. Jei pirmenybę suteiksime dalykams, kurie ilgainiui atneš visišką pilnatvę, mažiau svarbūs dalykai susitvarkys savaime.

Iš visų saulės sistemos planetų Žemei suteikta privilegija tapti namais gyvybei, daugybei jos formų. O iš visų rūšių labiausiai privilegijuoti žmonės, nes jie gali priimti žinias. Vėl ir vėl prisiminkite, kad jūs esate ramybė,  jūs esate meilė, jūs esate džiaugsmas, kad jumyse svečiuojasi kūrėjas. Jei nesuvokiate, kad esate šeimininkai, gyvenate kaip vaiduokliai.

12. MALDA YRA GYVYBIŠKAI SVARBUS ĮRANKIS

Malda yra gyvybiškai svarbus įrankis norint pagerinti savo gyvenimą. Ji taip pat ugdo vertybes kaip dorumas ir sąžiningumas. Meldžiamas dviejose situacijose, arba kai situacijos susipina. Kai jūs dėkingi, arba kai jaučiatės visiškai bejėgiai. Jei nesate dėkingi ir pamaldūs, būsite nelaimingi. Bet kuriuo atveju į jūsų maldas bus atsakyta.

Padarykite tai, ką galite padaryti.

Melskite to, ko padaryti negalite!

Sakoma, kad Dieviškumas nubunda jumyse, kai Jo meldžiate, kai Jo šaukiatės, kai Jam dainuojate. Dieviškumas tiesiog laukia, kol pasirausite šiek tiek giliau savyje. Tada Jis gali pripildyti jus daug daugiau nektaro! Dieviškumas nori sukurti jumyse daugiau erdvės. Iš sielos gelmių šaukitės pagalbos. Tai tiems ieškantiesiems, kurie yra silpni. Ieškantieji, kurie yra stiprūs, su žinių jėga, gali dainuoti su džiaugsmu, kurį jau yra pasiekę. Tą akimirką, kai su dėkingumu dainuojate šlovindami Dieviškumą, jis tuoj pat nubunda jumyse ir vėl jus pripildo. Vieni yra dėkingi už savo augimą. Kiti yra bejėgiai ir silpni. Ir vieniems, ir kitiems bus pagelbėta.

Dvasingumas nėra koks nors ritualas, ar kokie nors veiksmai. Tai labai maloni, pakili būties būsena ir suvokimas, kad visas pasaulis yra dvasia ar sąmonė. Melskitės tam, kad jūsų asmenybė įgautų vientisumo. Kad ir ką darytumėte, žinokite, jog paskutinį žodį tars aukštesnė jėga, ir kad tai tik į gera.

13. KEISKITE, JEI REIKIA

Sielvartas reiškia, kad viveka (gebėjimas skirti) yra nustelbta. Viveka  reiškia suvokimą, jog viskas keičiasi. Jūsų kūnas, jūsų emocijos, žmonės aplink jus ir pasaulis – viskas keičiasi. Vėl ir vėl turite pabusti ir suvokti šią realybę. Jūs dažnai bijote pokyčių. Pokyčiai neišvengiami daugelyje sričių, nors saugumas siejamas su stabilumu. Žinote, kad norint pagerinti savo gyvenimą reikia kažką keisti, bet jaučiatės saugūs, laikydamiesi senų įpročių. Reikia drąsos ką nors pakeisti, kai tai reikalinga. Turite įvertinti už ir prieš. Pagalvokite, ar tai jums suteiks trumpalaikį džiaugsmą, kuris ilgainiui virs liūdesiu, ar trumpalaikį skausmą, ir ilgalaikį džiaugsmą po jo.

Gyvenimas yra pokyčių ir nesikeičiančių dalykų junginys. Taigi, pasitelkite savo intelektą ir drąsiai keiskite tai, ką, jūsų manymu, reikia pakeisti.

14. PAŽINKITE SAVO RIBAS

Kas kartą, kai jaučiatės liūdni ar nelaimingi, jūs tiesiog susiduriate su savo ribomis! Ir ką galite padaryti? Tiesiog jauskitės dėkingi: „O, aš susidūriau su savo riba, savo apribojimu. Štai kokia yra mano riba.“ Visą situaciją tiesiog paverskite malda: „Tebūnie ramybė, ne tik mano, bet ir visų viduje.“ Malda yra ta akimirka, kai susiduriate su savo trūkumais, savo ribomis.

Jūs ramūs, jūs kupini džiaugsmo, jūs laimingi kol nesusiduriate su savo ribomis. Ką galite padaryti tą akimirką? Galite tiesiog pasakyti: „Mano Viešpatie, mano Dieve, Tu parodei man mano ribas. Tu suteiki ramybę. Atiduodu viską Tau.“ Tą pačią akimirką imsite šypsotis. Kad ir kokia beviltiška būtų situacija, jūs ją peržengsite, pereisite dainuodami, šokdami! Tai meilė.

Hindi kalboje žodis meilė rašomas dviem su puse raidės. Sakoma: „Kas yra mokytojas, kas yra panditas, kas yra išminčius? Ne tas, kuris studijavo daug raštų, bet tas, kuris išstudijavo dvi su puse raidės.“ Ir šios dvi su puse raidės yra šią akimirką. Jūsų susidūrimas su savo trūkumais, savo ribomis yra akimirkos išbandymas. Jūs laimingi, ramūs. Ar jūs pasinėrę į ribotumą? O gal sugebate išlaikyti savo širdyje beribę ir nekaltą meilę? Ar ji išlieka? Jei taip, niekas iš jūsų negali atimti ramybės.

15. NEPRARASKITE DRAUGŲ

Visada pasitaiko klaidų. Dažnai jūs norite jas ištaisyti. Kiek jūs galite ištaisyti? Yra dvi situacijos, kai taisote kitų klaidas.

1 Taisote kažkieno klaidą, nes ji jums trukdo. Bet net jei ją taisote, tai nepavyksta.

2 Taisote kažkieno klaidą ne todėl, kad ji jums trukdo, o tam, kad padėtumėte kitam augti.

Kad galėtumėte taisyti klaidas, reikia autoriteto ir meilės. Atrodo, kad autoritetas ir meilė vienas kitam prieštarauja, bet iš tikrųjų taip nėra. Autoritetas be meilės slegia. O meilė be autoriteto yra paviršutiniška.. Draugui reikia turėti gerą abiejų – autoriteto ir meilės - derinį. Taip bus, jei būsite visai beaistris ir centruotas. Kai paliekate vietos klaidoms, galite būti ir autoritetingas ir švelnus. Toks yra Dieviškumas: teisingas abiejų derinys. Krišna ir Jėzus turėjo ir autoritetą ir meilę.

Nesuklyskite, nurodydami kitų klaidas!

Kartą pas mane atėjo viena ponia ir pasakė, kad jos vyras jai pamelavo. Ji buvo labai nusiminusi. Paklausiau: „Kodėl tavo vyras tau meluoja? Nes jis tave myli ir bijo prarasti tavo meilę, arba tave įskaudinti. Jei tavęs nemylėtų, jis tau  nemeluotų!“

Nesakykite žmogui, kad jis suklydo, jei jis tai žino. Tai darydami tik priversite jį pasijusti labiau kaltu. Didžiadvasis žmogus nekibs prie kitų klaidų ir nevers jų jaustis kaltais; jis jas ištaisys su užuojauta ir atida.

16. NEIEŠKOKITE TOBULUMO

Dažnai supykstate ar nusimenate, nes karštligiškai siekiate tobulumo. Jei jūs per didelis perfekcionistas, jums lemta būti pikčiurna.

Neišmanančiam netobulumas yra natūralus, o tobulumas reikalauja pastangų. Išminčiui arba nušvitusiam žmogui netobulumas reikalauja pastangų, o tobulumas yra tiesiog neišvengiamas! Tobulumas – tai prisiimti visišką atsakomybę, o visiška atsakomybė yra supratimas, kad esi vienintelis atsakingas asmuo visame pasaulyje. Kai galvojate, kad kiti atsakingi, jūsų atsakomybės laipsnis sumažėja. Kai jūsų būsena – visiška vairagya (beaistriškumas), net nereikšmingus reikalus sutvarkote tobulai. Tobulumas yra nušvitusiojo prigimtis. Kai džiaugiamės, neieškome tobulumo. Jei ieškote tobulumo, vadinasi nutolote nuo džiaugsmo šaltinio. Džiaugsmas – tai suvokimas, kad žinios mūsų neapleidžia. Paviršiuje pasaulis atrodo netobulas, bet po juo viskas tobula. Tobulumas slepiasi, netobulumas mėgsta pasirodyti.

Išmintingas neliks paviršiuje, bet skverbsis gilyn. Daiktai nėra neryškūs, neaiškus jūsų regėjimas. Sąmonės vienovėje egzistuoja daugybė veiksmų, tačiau sąmonė išlieka tobula, nepaliesta. Supraskite tai dabar ir būkite natūralūs.

Šiame pasaulyje viskas visą laiką negali būti tobula. Net puikiausi, didingiausi veiksmai, atlikti su kilniausiais ketinimais, turės šiokių tokių trūkumų. Tai natūralu. Deja, mūsų protas linkęs įsikibti netobulumo ir jo laikytis. Taip darydami mes savo nuotaikas padarome netobulas, savo protus netobulus, o mūsų sielos susvyruoja nuo šių niekų. Būtina ištrūkti iš šių ciklų ir tapti stipriais ir drąsiais iš vidaus.

17. BŪKIME NENUSPĖJAMI

Mes dažnai elgiamės kaip mašinos. Išgirdę komplimentą šypsomės, o įžeidimą – susiraukiame. Nebūtinai visada turime reaguoti vienodai. Galite reaguoti kitaip. Neprivalote atsakinėti į visus jums užduotus klausimus. Žmonės turi teisę klausti, jūs turite teisę atsakyti, arba ne.

Taigi, būkite nenuspėjami!

18. TURĖKITE HUMORO JAUSMĄ

Vaikystėje jūs apdovanojami išdykėliškumu. Išsaugokite jį. Humoras palengvins visas sunkias situacijas. Tas, kuris turi humoro jausmą, gali lengvai išsisukti iš bet kokio konflikto. Humoras – amortizatorius, apsaugantis jus nuo pažeminimo. Jei atsisakote būti pažemintas, tampate nenugalimu. Humoras visus sujungia, o pažeminimas išskiria. Visuomenėje, draskomoje pažeminimų ir įžeidimų, humoras yra lyg gaivaus oro gūsis.

Humoras turėtų būti susijungęs su rūpestingumu. Humoras gali pakelti dvasią, bet jei perlenkiate, jis palieka nuosėdas. Humoras be išminties yra lėkštas. Humoras be jautrumo yra satyra, ji grįžta atgal, atnešdama jums daugiau problemų.

Išmintingieji naudoja humorą, kad perduotų išmintį ir sušvelnintų situaciją. Protingi naudoja humorą kaip skydą, gintis nuo pažeminimo. Žiaurūs naudoja humorą kaip kardą, kad įžeistų kitus. Neatsakingi naudoja humorą, kad išvengtų atsakomybės. O kvailiai humorą per rimtai priima!

Kaip ugdyti humoro jausmą?

Humoras tai ne tik žodžiai, tai jūsų būties lengvumas. Nereikia skaityti ir kartoti anekdotų.

Negalvokite per rimtai apie gyvenimą (nes niekad iš jo neištrūksite gyvi)!

Jauskite, kad priklausote visiems ir visi priklauso jums, ir tie, kurie nedraugiški.

Praktikuokite jogą, medituokite.

Tvirtai tikėkite Dieviškumu ir karmos dėsniais.

Būkite su tais, kurie gyvena žiniomis ir yra linksmi.

Noriai tapkite juokdariais.

19. NEBIJOKITE KLYSTI

Kai peržengiame ribą, kyla baimė. Baimė sukelia nepasitenkinimą. Nepasitenkinimas sulaiko jus už ribos. O kad išlaikytumėte ribą imate gintis. Kai stengiatės apginti savo pozicijas, tai sukelia tokį stresą. Bandydami ginti savo poziciją, darotės vis silpnesni. Atsisakykite gynybos. Tik kai esate visiškai beginkliai, esate stiprūs.

Savo klaidą suvokiate tada, kai esate nekalti! Kad ir kokią klaidą padarėte, nelaikykite savęs nusidėjėliu, nes šią akimirką jūs vėl naujas, tyras ir švarus. Praeities klaidos – tai praeitis. Kai tai suvokiate, jūs vėl tobuli. Dažnai motinos bara vaikus, o paskui jaučiasi taip nusikaltę. Na gerai, jūs kelis kartus supykote ant savo vaiko. Kodėl? Todėl, kad pritrūko supratimo. Pritrūko supratimo, todėl sukilo pyktis. Tikrojo aš pažinimas, tiesa ir įgūdžiai atskleidžia tai, kas jumyse geriausia. Todėl nebijokite klysti, bet nekartokite klaidų. Būkite išradingi net klysdami!

20. ĮVEIKITE SAVO IŠANKSTINIUS NUSISTATYMUS

Jūsų išankstiniai nusistatymai, susiję su lytimi, religija, kastomis ar klasėmis neleidžia jums būti kartu su visais aplinkiniais. Dažnai nesėdate su žmonėmis, kurie nėra jums lygiaverčiai ekonomiškai ar socialine padėtimi. Turite išmokti peržengti šį barjerą. Taip pat yra išankstinių nusistatymų, susijusių su amžiumi. Paaugliai nemėgsta linksmintis su pagyvenusiais žmonėmis ir atvirkščiai. Prietarai susiję su lytimi, labiau paplitę kaime. Kastų sistema egzistuoja net tarp Europos, Jungtinės Karalystės ir Japonijos karališkųjų šeimų atstovų.

Religiniai prietarai puikiai žinomi. Gerų ir blogų žmonių yra kiekvienoje bendruomenėje, religijoje, kiekviename visuomenės sluoksnyje. Neturėkite su tuo susijusių prietarų. Ir tuo pačiu nesidrovėkite savo identiteto. Kai peržengsite prietarus, būsite labai natūralūs, ir jūsų gyvenimo kokybė pagerės.

21. JAUSKITĖS PALAIMINTI

Tiek daug kalbama apie sėkmę. Ar kada nors susimąstėte, kas yra sėkmė? Sėkmė – tai sugebėjimų nežinojimas. Sėkmė – tai savo galių nesuvokimas. Nes galvojate, kad galite padaryti tik tiek. Jei kyla kliūtys, jūs neabejojate dėl savo tikslo. Ramiu ir blaiviu protu apgalvokite daugelį galimybių. Žinokite, kad nesėkmės veda į didesnę sėkmę. Iš tikrųjų, gyvenime nėra nesėkmių. Tariamos nesėkmės yra tik laipteliai į didesnę sėkmę. Jei jums atrodo, kad kliūtis per didelė, gili malda gali padaryti stebuklus.

Jausmas „aš palaimintas“ padės jums įveikti bet kokią nesėkmę. Kai suvoksite, kad esate palaiminti, tada

išnyks visi skundai,

išnyks visas bambėjimas,

išnyks nesaugumo jausmas,

išnyks jausmas, kad nesate mylimas,

išnyks meilės trūkumas.

Ego visada ambicingas ir trokšta imtis sunkių darbų, tokių kaip kopimas į Everestą. Tuo tarpu paprasti veiksmai, kaip drugelio stebėjimas, sodo laistymas, paukščių ar dangaus stebėjimas, atneša gilų atsipalaidavimą, o atsipalaidavimas sujungia jus su jūsų šaltiniu. Rodos, nereikšmingi veiksmai atveria naujas dimensijas ir atneša begalinę ramybę ir poilsį. Išlįskite iš savo mažyčio kiauto ir pasijuskite laisvi.

Sakoma, už kiekvieno vyro, kuriam sekasi, yra moteris. Noriu šį posakį pakeisti: už kiekvienos sėkmės slypi Dieviškumas, sakantis „Aš esu už tavęs“.

22. DARYKITE GERUS DARBUS

Likdami ištikimi sau  tampate viso pasaulio mylimuoju. Dvasia yra materijos mylimoji, o materija yra dvasios mylimoji. Jos sutvertos viena kitai. Jos viena kitą palaiko. Jei negerbiate dvasios, materija nėra patenkinta. Jei gerbiate dvasią, rūpinsitės pasauliu, o kai rūpinatės pasauliu, jis rūpinasi jumis.

Jūs esate Kalėdų eglutė. Tuo metu laiku, kai kiti medžiai neturi nieko, ji siūlo daugybę dovanų. Kalėdų eglė neša dovanas ir šviesas ne sau. Taip pat ir visos dovanos, kurias nešate gyvenime, skirtos kitiems. Siūlote savo dovanas visiems, kas pas jus ateina. Kai parodote gerumą, pasireiškia tikroji jūsų prigimtis. Ar kada nors darėte gerus darbus, nieko už tai nesitikėdami?

Mūsų tarnavimas neturėtų būti mechaniškas. Kartą keli skautai dalyvavo sekmadienio mišiose, kai kunigas pasakė: „Turėtumėte tarnauti“. Jie paklausė: „Kas yra tarnavimas? Gal galėtumėte pasakyti pavyzdį?“ Jis pasakė: „Sakykim, senutė nori pereiti gatvę, padėkite jai pereiti gatvę“.

Taigi, berniukai visą savaitę ieškojo, bet nerado nei vienos senutės, bandančios pereiti gatvę. Galiausiai keturi iš jų aptiko moterį, einančią taku. Vienas berniukas priėjo ir paklausė: „Ponia, gal norėtumėte pereiti į kitą kelio pusę?“ Ji atsisuko ir pasakė „ne“. Jis nusivylė. Tada kitas berniukas priėjo ir dar kartą jos paklausė, manydamas, kad galbūt pirmasis berniukas paklausė netinkamai. Moteris šiek tiek sutriko. Nustebo, kad jos to klausinėja. Taigi, ji pasakė, kad jis gali pervesti ją į kitą kelio pusę. Kai jie pasiekė kitą kelio pusę, priėjo trečias berniukas ir paklausė: „Gal norėtumėte pereiti į kitą kelio pusę?“ Dabar jai tai tikrai įgriso. Kai prie jos priėjo ketvirtas berniukas, ji kone sukliko ir pabėgo!

Nereikia planuoti gerų darbų. Tiesiog darykite ką nors spontaniškai. Atsitiktiniai geri darbai sujungia jus su jūsų prigimtimi.

23. BŪKITE STUDENTAI. VISADA. 

Žinokite, kad amžinai esate studentai. Nenuvertinkite nieko. Žinios gali jus pasiekti iš kiekvieno kampo. Prisiminkite seną posakį: „tegu išmintis plūsta į mane iš visų pusių“. Kiekvienas įvykis jus moko, ir kiekvienas žmogus jus moko. Pasaulis – jūsų mokytojas. Jei visada siekiate mokytis, liausitės nepakankamai vertinti kitus. Tapsite kukliais.

Yra graži istorija. Žmogus uždirbo daug pinigų ir paskui atidavė visą savo turtą sūnui. Tada sūnus pastatė mažą namelį už savo didelio namo ir pasakė savo tėvams: „Dabar turėsite gyventi čia.“

Taigi, senųjų pora įsikūrė ten, o sūnus su šeima gyveno didžiajame name. Kartą žaisdamas anūkas užsuko į senelio namus, kur viskas buvo apgailėtinos būklės. Anūkas pasakė: „Seneli, nesudaužyk savo lėkštės ir nesulaužyk savo kėdės.“ Paklaustas, kodėl, vaikas pasakė: „Nes rytoj jų reikės mano tėvui.“ Žmonės nesuvokia šito. Vieną dieną ir jūs pasensite.

24. SVAJOKITE APIE NEĮMANOMĄ

Jei neturite svajonės, negalite jos įgyvendinti. Visi išradimai atsirado iš svajonių. Svajokite apie neįmanomus dalykus. Matyt svajonės sužadina kažką, kas yra didesnis už jūsų galimybes, kaip jūs jas suvokiate. Atsižvelkite į sugebėjimą, kuris yra svajonės mokytojas. Vienos svajonė įtakojo jūsų kasdienį gyvenimą, kitos – ne. Vienas svajones prisimenate, kitas pamiršote.

Visi gimstame šiame pasaulyje, kad nuveiktume kažką nuostabaus ir ypatingo; nepraleiskite šios progos. Leiskite sau svajoti ir galvoti apie didelius dalykus. Turėkite drąsos ir ryžto įgyvendinti svajones, kurios jums brangios. Daug kartų žmonės, svajoję apie didelius dalykus, buvo išjuokti, bet jie išliko stipriais, kad pasiektų savo tikslus.

Kurkite. Nei metų be kūrybos.

25. LYGINKITE KAIP JUMS SEKASI

Versdami kalendoriaus lapus, turime peržiūrėti ir savo protą. Dažnai mūsų dienoraščiai pilni prisiminimų. Pasirūpinkite, kad jūsų ateities kalendorius nebūtų užpildytas praeities įvykiais. Leiskite gimti kūrybingumui. Naujų metų šventimas leidžia jums būti protingais. Mokykitės iš praeities ir pamirškite, judėkite tolyn.

Kiek laiko praeityje praleidote būdami sanyas būsenoje? Kiek laiko kankinotės, nes jus buvo užvaldžiusi maya? Atsigręžkite atgal ir prisiminkite visus metus. Nuo nieko nebėkite. Nieko neatmeskite. Nieko nesišalinkite. Tuo pat metu sutelkite dėmesį i tikrąjį aš. Tai subtili pusiausvyra. Ta pusiausvyra – tai joga.

Neturtingas švenčia Naujuosius Metus kartą per metus. Turtingas žmogus švenčia kasdieną. O turtingiausias švenčia kiekvieną akimirką.

Ar jūs turtingi? Jei švenčiate kiekvieną akimirką, jūs – Kūrinijos Viešpats. Apžvelkite metus kol švenčiate. Tai jūsų namų darbas. Palyginkite, kaip jums sekėsi užpraeitais metais, ir nusišypsokite.

2009-ieji metai sėkmingi, nes jūs gyvenate šiuo metu!!! Kai gyvenate dėl pasaulio, pasauliui sekasi. Tegu laikas švenčia jūsų buvimą. Šypsokitės kaip visada.

Kai leidžiate laikui švęsti jus, esate šventimo liudininkas. Širdis visada ilgisi seno, protas – naujo. Gyvenimas yra abiejų derinys. Tegu Naujieji Metai atneša į jūsų gyvenimą senovės išmintį ir modernumą, nes be jų gyvenimas nėra pilnas. Nesidrovėkite kalbėti apie žmogiškąsias ir dvasines vertybes. Atėjo laikas pašaukti visą pasaulį!

Visada būkite nauji, laimingieji!!!!

Šri Šri Ravi Šankaras 

Komentarai

Vėjas portretas

Tiesiog puikus išminties rinkinys.
anastasija portretas

artodo viskas taip zinoma,o is tiesu tos pacios mintys kas kart skamba naujai ir naujai.man patiko.aciu!!!!