6 jogos pakraipos

Egzistuoja šešios pagrindinės jogos pakraipos: Radža, Karma, Bhakti, Džnana, Tantra ir Hatha. Kiekviena jų turi savą metodą, todėl konkrečiam žmogui, priklausomai nuo jo asmenybės ir mokymosi stiliaus, labiau tinka viena ar kita konkreti pakraipa. Tačiau visų šių metodų tikslas - tobulėjimas ir savirealizacija. Galima praktikuoti ir keletą jogos rūšių iškart, jos nėra iš esmės skirtingos.