Karma joga

Karma joga yra tarnavimo kelias. Ji apima visa, kas gyva. Jūsų gyvenimas yra praeityje atliktų veiksmų padarinys. Vadinasi, priimdami sąmoningus sprendimus, jūs galite formuoti savo ateitį, kurioje bus mažiau egoizmo ir mažiau blogio. Kiekvieną kartą, atlikdamas nesavanaudišką veiksmą, jūs praktikuojate Karma jogą. Motina Teresė - puikus tokios nesavanaudiškos tarnystės pavyzdys.