Meditacija - maistas sielai

Temos: 

O ar žinote, kas yra tikrų tikriausias saugos diržas meditacijoje? Tai buvimas natūraliu, jausmas, jog esate namie!  Jei jaučiatės formaliai, oficialiai ir dėl to esate susikaustę – medituoti nepavyks. Meditacija reikalauja laisvumo, reikalauja jaustis kaip namie.

Mes suprasime meditacijos reikalingumą. Kodėl mums reikia medituoti ir kokie yra meditacijos būdai. Nesiplėsiu į meditacijos naudą; spėju, jog visi jūs jau ir taip žinote meditacijos teikiamą naudą. Verčiau papasakosiu apie jos reikalingumą bei metodus, kuriais galime sėkmingai medituoti, skirtingus meditacijos būdus.

Kodėl reikia medituoti? Kodėl privalote medituoti?

Šis poreikis yra įgimtas. Kiekvienas žmogus instinktyviai ieško džiaugsmo, kuris nesumenksta, meilės, kuri nevirsta neigiamomis emocijomis. Tai labai natūralu, tiesa?

Ar meditacija mums nepažįstama? Tikrai ne! Prieš savo gimimą jūs jau kuo puikiausiai meditavote keletą mėnesių. Meditavote būdami savo motinų gimdose ir nieko nedarydami. Jums net nereikėjo patiems kramtyti maisto; jis keliavo tiesiai į jūsų pilvuką, kol jūs plūduriavote laimingi, sukdamiesi ir kartais spardydamiesi. Tai yra meditacija. Jūs nepadarėte nieko -  viskas buvo padaryta už jus. Štai iš kur tas visiško komforto poreikis, kurio trokšta kiekvienas žmogus, kiekviena siela. 

Ar žinote, kodėl trokštate komforto? Todėl, kad kažkada jau taip jautėtės. Taigi šis troškimas yra visiškai natūralus, nes jau buvote toje visiško komforto, jaukumo ir atsipalaidavimo būsenoje, kuri ir vadinama meditacija. Meditacija yra visiškas komfortas. Noras grįžti į tą nuostabią būseną, kurioje turėjome galimybę egzistuoti dar prieš ateidami į šį šurmuliuojantį bei dūzgiantį pasaulį, yra natūralus. Visatoje viskas yra cikliška, todėl visi ir viskas trokšte trokšta grįžti į  pradžių pradžią, prisiliesti prie pačių savo ištakų.  Viskas grįžta atgal, viskas yra cikliška.  Išskyrus plastiką, žinoma, jei nenaudojate jo kaip pridera.

Atėjus rudeniui, nukritę lapai grįžta atgal į dirvožemį – gamta žino ypatingą būdą juos perdirbti. Perdirbimas yra prigimtinis. Meditacija yra perdirbimas, visko, ką diena iš dienos kaupėme savo gyvenime ir grįžimas į pradžią, kai tik atsiradome šioje planetoje. Medituodami atsišviežiname, vėl tampame gyvais. Meditacija yra visiškas, besąlyginis džiaugsmas. Tai -  laimė. 

Pasitenkinimas be susijaudinimo yra meditacija. Malonus džiaugsmo virpulys be nerimo šešėlio. Meilė be neapykantos ar be bet kurios iš kitų, priešingų meditacijai, vertybių. Meditacija - maistas sielai, o norėti maisto yra normalu. Kai esate alkani – ką nors suvalgote, kai jaučiatės ištroškę – ieškote vandens. Lygiai taip siela trokšta meditacijos. Šis meditacijos troškulys yra kiekviename iš mūsų. Štai kodėl sakau, kad šioje planetoje nėra nei vienos būtybės, kuri nebūtų ieškotoja iš prigimties.  Kai kurie tiesiog to nežino. Dar nesupranta ir neatpažįsta. Problema slypi tame, jog mes ieškome maisto savo sielai ten, kur jo nėra. 

Tai tarsi ėjimas į bakalėjos krautuvę norit pripildyti savo automobilio degalų baką. Vargu, ar tai pavyks. Jūs blaškotės krautuvėlėje, prašydami degalų. Tai nesuveiks, nes paprasčiausiai privalote nukeliauti į degalinę.  Turime pasirinkti teisingą kryptį. Išsiaiškinsime kaip tai padaryti ir kaip galime pereiti į tą visiško komforto su pačiu savimi būseną.

Egzistuoja penki keliai:

Pirmasis iš jų yra fizinis ir veda per jogą bei fizinius pratimus. Kūnui tam tikru ritmu, atliekant tam tikrus pratimus, mus aplanko fizinis nuovargis, o protas nugrimzta į meditaciją.

Šitai stebėti yra labai įdomu. Jei judate pernelyg aktyviai – negalite medituoti. Jei esate pernelyg gerai pailsėję taip pat negalite pereiti į meditaciją. Tačiau būsenoje, kurioje kūnas gauna reikiamą nuovargio kiekį ir tuo pat metu nėra per daug nualintas, esti labai subtili pusiausvyra, leidžianti pasinerti į meditaciją.

Antrasis kelias veda per praną arba per kvėpavimą. Galite pasinerti į meditaciją per kvėpavimą. Sudarshan Kriya yra vienas geriausių to pavyzdžių. Po pranayamos ir Sudarshan Kriyos, atsisėdę medituoti, pasineriate į meditaciją neįdėdami jokių pastangų. Taigi, kvėpavimo technikos yra vienas iš būdų medituoti.

Trečiasis būdas veda per jutimus – per regėjimą, garsą, skonį, kvapą bei pasilietimą. Egzistuoja penki juntamieji organai atitinkantys penkis elementus.

Pasaulis ir yra sudarytas iš penkių elementų : žemės, vandens, oro, ugnies bei eterio. Žemės elementas susijęs su kvapo jutimu, vandens su skonio, oro su prisilietimo, ugnies su regėjimo, o eterio su garso jutimu.

Būdami vandenyje ar plaukiodami baseine nejaučiate prisilietimo taip stipriai. Ar pastebėjote tai? Jaučiate jį vos vos, nes kiekviename iš elementų egzistuoja visi penki.

Oro elemento yra ir vandenyje, tačiau labai nedidelis kiekis. Taigi šie penki visatos elementai yra tiesiogiai susiję su penkiais pojūčiais. Galite keliauti per bet kurį iš jutimų, kad peržengtumėte juos ir atsidurtumėte gilioje meditacinėje būsenoje.

Ketvirtasis kelias veda per emocijas. Per jas taip pat galima medituoti.

Penktasis veda per intelektą. Jums tiesiog sėdit ir suvokiat, jog jūsų kūnas sudarytas iš milijardų ląstelių – kažkas iš tiesų atsitinka! Kažkas imama stimuliuoti.

Kai vaikštinėjate, tarkime, po kosmoso muziejų, šitai jumyse kažką sužadina. Esu tikras, jog daugelis jautėsi kažkaip ypatingai vos tik iš išėję iš panašios vietos. Žmonės eina į kosmoso muziejų ar žiūri filmus apie visatą, o giliai jų viduje kažkas virpa. Negalite tuojau pat atsiriboti nuo tokios patirties ir akimirksniu ką nors apšaukti. Tai pasidaro nebeįmanoma, nes suvokus visatos didžiadvasiškumą, pasikeičia ir pats gyvenimo šioje visatoje suvokimas. Kas yra mūsų gyvenimas? Kas yra ši planeta – Žemė, kur yra galaktika? Aplankius šiems klausimams -  įvyksta pasikeitimai. Tai puikus įrodymas, jog padedami intelekto taip pat galime pasinerti į meditaciją.

Taigi, per intelektą ,emocijas, per penkis pojūčius, kvėpavimą bei Sudarshan Kriya ir kai kuriuos fizinius pratimus, galime pasiekti meditaciją.

Prisiminkite, ką aš minėjau apie meditacija ji - visiškas komfortas. Kas galėtų to nenorėti?

Visi to trokšta. Tačiau mes nežinome kaip atsidurti visiškame komforte. 

Meditacija yra kelionė nuo judesio link ramybės, nuo garso link tylos. Leiskime sau tai užčiuopti šiandien pat ir pamedituokime.

Dabar matote, jog neprivalote būti labai rimti, tam, kad medituotumėte. Meditacija yra buvimas natūraliu, jausmas, jog esame kaip namie su savimi pačiu ir viskuo, kas tik egzistuoja visatoje.